Aviso legal

La pàgina Web www.avafam.org és titularitat d’Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses i complix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març.

 

Dades identificatives

Nom: Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses

CIF/NIF: G46165957

Direcció: Carrer Túria, 30 Baix Població: 46008 – València Província VALÈNCIA Telèfon: 963940459

Fax: 963941832

Email: informacion@avafam.org

URL: www.avafam.org

 

Nota legal

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportats en la Web, o qualsevol altre facilitat a Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses per al seu accés a alguns dels servicis siguen incorporats a fitxers titularitat d’Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses, amb la finalitat de facilitar la prestació dels servicis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten servicis personalitzats en la Web, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per a mantindre-li informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i servicis relacionats amb Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mig equivalent l’usuari presta el seu consentiment expresse per a l’enviament de publicitat a través del dit mitjà.

Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat, i assumix, a estos efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons el “Reglament General UE 679/2016 de Protecció de Dades i Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals”.

Les respostes dels camps que contenen un asterisc (*) o assenyalades com obligatori, tenen un caràcter obligatori, al considerar-se la informació mínima exigible per a gestionar la informació sol·licitada, sense esta informació seria impossible desenrotllar el servici sol·licitat. La resta dels camps són de resposta facultativa.

L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitats, reservant-se Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses el dret a excloure dels servicis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret. Li informem que, per a l’enviament del butlletí de notícies que rep a través del seu compte de correu electrònic, l’Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses utilitza el servici oferit per la plataforma MAILCHIMP, amb domicili en 675 Ponce de León Au NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308. Vosté consent la transferència temporal de la seua adreça de correu electrònic per a rebre este servici a què pot DONAR-SE DE BAIXA en qualsevol moment.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per mitjà d’un escrit, acreditant la seua identitat, per mitjà de fotocòpia del DNI, i especificant el dret a exercitar, a: Associació Valenciana de la Família i Famílies Nombroses, Carrer Túria, 30, 46008 – València (VALÈNCIA).

/* Estilos para menú plegable móvil Divi */ /* JS para menú plegable móvil Divi */