Política de privacitat

La Política de Privacitat forma part de l’Avís Legal que regix la Pàgina Web: www.avafam.com junt amb la Normativa d’Ús de Cookies.

La pàgina Web www.avafam.com és titularitat d’AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) i complix amb els requisits derivats de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revise la mateixa cada vegada que accedisca a la Pàgina Web. En el cas que usuari s’haja registrat en la pàgina web i accedisca al seu compte o perfil, a l’accedir a la mateixa, se li informarà en el cas que hi haja hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seues dades personals.

 

Qui es el responsable del tractament?

Les dades que s’arrepleguen o ens facilite voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja siga per la navegació en la mateixa, així com tots aquells que ens puga facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran demanats i tractats pel Responsable del Fitxer, les dades dels quals s’indiquen a continuació:

  • Identitat AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses)
  • CIF: G46165957
  • Adreça postal Carrer Túria, Nº30 Davall. 46008 – València (VALÈNCIA)
  • Telèfon 963940459
  • Correo-e informacion@avafam.org
  • Contacte DPD.: (si és el cas)
  • URL: www.avafam.com

Si, per qualsevol motiu, vol posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seues dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pot fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quán, per què, qui, com, per a què i durant quant temps tractem les seues dades personals?

Quán i per què?

Pot navegar per la majoria de les nostres pàgines web sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos esta informació és necessària per a proporcionar-li els servicis electrònics que ens sol·licita. Si necessitem demanar dades personals per a prestar-li el servici, tractarem la informació segons la política exposada en este document i en les condicions específiques del concret servici que es tracte (si les haguera) , que contenen declaracions específiques de privacitat sobre l’ús de les dades i li informen de per què, per a què, com, durant quant temps tractem les seues dades personals i quines mesures de seguretat implementem.

Quí demana les seues dades?

L’arreplega i tractament de les dades de caràcter personal que ens puga facilitar, es duen a terme per la nostra entitat o, si és el cas, els seus encarregats del tractament. En relació a este últim cas, estos encarregats són tercers als que s’exigix per contracte que la seua activitat respecte la legalitat i implementen les mesures de seguretat adequades per a protegir les dits dades.

Per a què?

Les dades personals que li sol·licitem, o que ens facilites quant a la seua navegació, ens servixen per a gestionar, prestar i millorar els servicis que ens ha sol·licitat. Per exemple, tractarem dades personals seus per a poder gestionar les consultes que ens envie, per a poder gestionar la seua participació en processos de selecció de personal, per a enviar-li comunicacions electròniques en el cas que així ens ho sol·licitara, y/o per a la confecció d’estadístiques. En este sentit, li sol·licitem un correu electrònic quan usa els nostres formularis de contacte en la web. Només arrepleguem les dades personals del remitent necessaris per a respondre-li. Quan se subscrius als nostres butlletins també li sol·licitem un correu electrònic per a poder prestar-li el servici, en qualsevol cas pot gestionar la seua baixa del servici quan ho desitge i posem mitjans a la seua disposició per a fer-ho.

Com tractem les seues dades?

Arrepleguem exclusivament la informació personal en la mesura necessària per a aconseguir un propòsit específic. La informació no s’utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita. Només revelem la informació a tercers si és necessària per al compliment de la finalitat del servici i únicament a les persones que han de conéixer-los. Tot això a fi de que es puga prestar el servici tractant les seues dades personals amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. En tot cas, la nostra entitat adopta mesures de seguretat per a protegir les dades contra un possible abús o accés no autoritzat, alteració o pèrdua.

Quant temps guardem les seues dades?

Guardem les dades només pel temps necessari per a complir la finalitat de la seua arreplega o del seu processament posterior. El període de conservació de les dades dependrà del servici i en cada servici s’indicarà la duració del tractament de dades personals. Al final d’este document li facilitem una taula amb els períodes específics de conservació.

Amb que finalitats tractarem les seues dades personals?

– Clients: Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) gestionar la seua compra o servici prestat; (ii) mantindre la relació contractual i precontractual per a la facturació, elaboració de pressupostos i fer seguiment del mateix així com remetre-li informació per mitjans electrònics que versen sobre la teua sol·licitud; (iii) enviament de comunicacions sobre informació comercial per mitjans electrònics que puguen resultar del seu interés, sempre que existisca autorització expressa; (iv) podrem elaborar un perfil comercial amb base en la informació que ens facilite a fi de poder oferir-li productes i servicis d’acord amb els seus interessos. No es prendran decisions automatitzades basant-se en el dit perfil.

– Proveïdors: Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) facturació i (ii) mantindre el contacte comercial, (iii) així com remetre-li informació per mitjans electrònics sobre els nostres productes o servicis.

– Contactes de la web o del correu electrònic: Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) contestar les seues consultes i sol·licituds; (ii) gestionar el servici sol·licitat o tramitar el seu comanda; (iii) remetre-li informació comercial per mitjans electrònics que puguen resultar del seu interés, sempre que existisca autorització expressa; (iv) podrem elaborar un perfil comercial amb base en la informació que ens facilite a fi de poder oferir-li productes i servicis d’acord amb els seus interessos. No es prendran decisions automatitzades basant-se en el dit perfil.

– Contactes xarxes socials: Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) contestar les seues consultes i sol·licituds, (ii) gestionar el servici sol·licitat, contestar la seua sol·licitud o tramitar el seu comanda e (iii) interactuar amb tu i crear una comunitat de seguidors.

– Demandants d’ocupació: Tractem les seues dades personals amb la finalitat de (i) comptar amb tu en els processos de selecció de contractació, (ii) citar-li per a entrevistes de treball i avaluar la seua candidatura, (iii) comunicar el seu currículum a empreses del grup, col·laboradores o afins amb l’únic objectiu de fer-li partícip en els seus processos de selecció, sempre que ens hages donat el seu consentiment.

– Participants en els nostres concursos Tractem les seues dades personals amb la finalitat de gestionar la seua participació en els concursos que organitzem així com publicitar els guanyadors del concurs i l’acte d’entrega de premis.

Els participants que resulten premiats podran ser fotografiats o gravades en vídeo i difoses en qualsevol dels mitjans, la nostra web o altres mitjans de comunicació. En conseqüència és possible que la imatge dels participants siga captada, gravada y/o reproduïda de mode accessori a l’activitat principal.

– Usuaris de la web: Per navegar per la nostra web recopilem informació sobre el seu navegador, el seu dispositiu i les dades de l’ús que realitze de la nostra pàgina web així com qualsevol informació que ens proporcione a l’utilitzar la nostra web. De forma anonimizada o agregada, podrem registrar la direcció IP (número d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconéixer-se i comunicar-se entre si). La finalitat del tractament és (i) obtindre un coneixement pràctic sobre el mode en què els usuaris utilitzen la nostra pàgina web que ens permeta millorar-la; (ii) realitzar anàlisis estadístiques que ens ajude a millorar la nostra estratègia comercial; (iii) realitzar analítiques de rendiment de la web i (iv) per seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes.

Les dades que obtenim no està relacionada amb un usuari concret i s’emmagatzemarà en les nostres bases de dades. Les dades anteriorment mencionats, així com les dades personals que si és el cas ens facilite, s’emmagatzemen per mitjà de cookies que s’arrepleguen en un format seudonimizados i es troben subjectes a la presentació d’objeccions al tractament d’estes dades personals, com es detalla en la Política de Cookies. Pot consultar la Política de Cookies en l’apartat corresponent.

La informació de la seua navegació pot emmagatzemar-se per mitjà de Google Analytics, per la qual cosa ens remetem la Política de Privacitat de Google, ja que este demana i tracta tal informació. http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ De la mateixa manera, des de la nostra pàgina web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tindre accés a la seua ubicació, en el cas que se’l permeta, a fi de facilitar-te una major especificitat sobre la distància y/o camins a les nostres seus. A este respecte, ens remetem la política de privacitat utilitzada per Google Maps, a fi de conéixer l’ús i tractament de tals dades http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

A fi d’oferir informació o servicis d’interés en funció de la localització de l’Usuari, podrem accedir a dades relatives a la geolocalización del dispositiu de l’Usuari en aquells casos en què la configuració de l’usuari a este efecte així ho permeta.

El Portal pot oferir funcionalitats per a compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Estes aplicacions poden arreplegar i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es demanada a través d’estes aplicacions pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes. Les seues interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o servicis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es facilite per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’eixe servici, sobre els quals no tenim cap control.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

 

– Clients: La base legal per al tractament de les seues dades és (i) l’execució d’un contracte i manteniment de la relació contractual i (ii) el seu consentiment que se li sol·licita per a la remissió d’ofertes de productes i servicis a través de mitjans electrònics, sense que en cap cas la retirada d’este consentiment condicione l’execució del contracte.

– Proveïdors: La base legal per al tractament de les seues dades és (i) l’execució d’un contracte en què l’interessat és part o per a l’aplicació de mesures precontractuals.

– Contactes de la web o del correu electrònic: La base legal per al tractament de les seues dades és (i) el consentiment de l’interessat. En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud siga necessari omplir un formulari i fer un “click” en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada al dit formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació que és necessari marcar per a accedir als servicis que s’oferixen. Les finalitats del tractament seran les següents:

  1. Gestionar les consultes o sol·licituds d’informació que ens envies a través de la Pàgina Web, correu electrònic o telèfon.
  2. Enviament de comunicacions, promocions especials, notícies o accions que resulten del teu interés o ens sol·licites inclús per mitjans electrònics. Al tractar-se d’una finalitat accessòria a la principal, hauràs de marcar la casella habilitada a este efecte.

Les dades personals que ens facilites per este mig no seran comunicats a tercers, sent AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) qui done, directament resposta a este tipus de consultes.

– Contactes xarxes socials: La base legal per al tractament de les seues dades és l’acceptació de la relació contractual amb el proveïdor de la xarxa social corresponent manifestada al donar-se d’alta en la seua aplicació i d’acord amb les seues polítiques de privacitat, que és externa a nosaltres.

– Treballa amb nosaltres: En el cas que ens facilite el seu curriculum vitae, ja siga per mitjà de la Pàgina Web, correu electrònic o físicament en el domicili o qualsevol seu d’AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) els incorporarà en la seua base de dades. El currículum serà emmagatzemat durant el termini d’1 any, després del qual, en el cas de no haver-nos lloc en contacte amb tu, serà eliminat. La base legal per al tractament es basarà en el consentiment expresse atorgat per l’interessat per al tractament de les dades continguts en el currículum al remetre el mateix i marcar la casella habilitada a este efecte.

La finalitat del tractament és incorporar-li a presents i futurs processos de selecció d’AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) o de qualsevol entitat pertanyent al grup empresarial. En el cas que finalment, l’interessat s’incorpore com a empleat a AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) o qualsevol de les entitats pertanyents al grup empresarial, les seues dades s’incorporaran a una base de dades propietat del mateix, a fi de gestionar internament la relació laboral empleat- ocupador.

– Enviament de Newsletter: En la Pàgina Web es permet l’opció de subscriure’s a la Newsletter d’AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) Per a això, és necessari que ens facilite una adreça de correu electrònic a què es remetrà la mateixa Tal informació serà emmagatzemada en una base de dades d’AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) en la qual quedarà registrada fins que l’interessat sol·licite la baixa de la mateixa o, si és el cas, se cessament per part d’AVAFAM (Associació Valenciana de Famílies Nombroses) de l’enviament de la mateixa. La base legal per al tractament d’estes dades personals és el consentiment expresse prestat per tots aquells interessats que se subscriguen en este servici marcant la casella destinada a este efecte.

Les dades dels correus electrònics seran únicament tractats i emmagatzemats amb la finalitat de gestionar l’enviament de la Newsletter per part dels usuaris que sol·liciten la mateixa.

– Participants en els nostres concursos La base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment a l’inscriure’s al concurs i acceptar la política de privacitat i les bases del concurs. Les dades personals que es demanen no se cediran a tercers.

– Usuaris de la web: La base legal per al tractament de les dades és el nostre (i) interés legítim a conéixer els modes de navegació dels nostres usuaris per a adaptar-nos als seus interessos i millorar la nostra relació amb ells; així com (ii) el seu consentiment al navegar per la nostra web i acceptar els termes d’ús de les cookies.

A quins destinataris es comunicaran les seues dades? Les seues dades no se cediran a tercers aliens al servici que prestem, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servici prestat o producte adquirit. També podran ser comunicats les seues dades als nostres proveïdors de servicis quan siga necessari per a l’execució del contracte. En estos casos, l’encarregat de tractament s’ha compromés per contracte a emprar les dades només per al fi que justifica el tractament i mantindre mesures de seguretat adequades.

Quines mesures de seguretat apliquem? Pot estar tranquil, hem adoptat mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat en el tractament de les seues dades personals que realitzem, en concret aquelles que eviten la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades? Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de les seues dades, inclòs el dret a retirar el seu consentiment prestat, conforme es detalla a continuació:

Dret d’accés: Pots preguntar-nos si estem tractant les seues dades i de quina manera. Dret de rectificació: Pots demanar-nos que actualitzem les teues dades personals si són incorrectes, i suprimir-los si així ho desitges.

Dret de limitació del tractament: En este cas únicament seran conservats per nosaltres per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: Després de la teua sol·licitud d’oposició al tractament, deixarem de tractar les dades en la forma que indiques, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagen de continuar tractant.

Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que vullgues que les teues dades siguen tractats per una altra empresa, et facilitarem la portabilitat de les teues dades al nou responsable. Dret de supressió: Pots sol·licitar que eliminem les teues dades quan ja no siguen necessaris per al tractament, retires el teu consentiment, siga un tractament il·lícit o hi haja una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el supòsit i aplicarem la llei.

Si necessites més informació sobre quins drets tens reconeguts en la Llei i com exercir-los, et recomanem dirigir-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que és l’autoritat de control en matèria de protecció de dades. En el cas que no t’hàgem atés l’exercici dels seus drets pots presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Disposem de formularis per a l’exercici de drets que poden ser sol·licitats al correu electrònic citat més amunt; també pot utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o els de tercers. Estos formularis hauran d’anar firmats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI. Si s’actua per mitjà de representant de la mateixa manera haurà d’anar acompanyat de còpia de la seua DNI o amb firma electrònica. Els formularis hauran de ser presentats presencialment o remesos per correu postal o electrònic en les direccions que apareixen en l’apartat “Responsable”. El termini màxim per a resoldre és el d’un mes a comptar de la recepció de la seua sol·licitud.

Per quant temps conservarem les seues dades?

Les dades personals seran mantinguts mentres mantinga la vinculació amb nosaltres. Al finalitzar el mateix, les dades personals tractats en cada una de les finalitats indicades es mantindran durant els terminis legalment previstos. En cas de no existir eixe termini legal fins que l’interessat sol·licite la seua supressió o revoque el consentiment atorgat, o durant el termini que un jutge o tribunal els puga requerir atenent al termini de prescripció d’accions judicials. En cada tractament o tipologia de dades, et facilitem un període específic, que pots consultar en la taula següent:

Fitxer Document Conservació Clients Factures 10 anys Formularis i cupons 15 anys Contractes 5 anys Recursos Humans Nòmines, TC1, TC2, etc. 10 anys Currículums Fins al final del procés de selecció, i 1 any més amb el teu consentiment Contractes. Dades de treballadors temporals. 4 anys Expedient del treballador. Fins a 5 anys després de la baixa. Màrqueting Bases de dades o visitants de la web. Mentres dure el tractament.

Proveïdors Factures 10 anys Contractes 5 anys Control d’accés i videovigilacia Llista de visitants 30 dies Vídeos 30 dies bloqueig 3 anys destrucció Comptabilitat Llibres i Documents comptables. 6 anys Fiscal Administració de l’administració de l’empresa, drets i obligacions relatius al pagament d’impostos. 10 anys Seguretat i Salut Registres Mèdics de Treballadors 5 anys.

Segurs Pòlisses d’assegurances 6 anys (regla general) 2 anys (danys) Compres Registre totes les entregades de béns o prestació de servicis, adquisicions intracomunitàries, importacions i exportacions a l’efecte d’IVA. 5 anys LOPD Tractament de dades personals 3 anys Dades personals d’empleats emmagatzemats en les xarxes, ordinadors i equips de comunicacions utilitzats per estos, controls d’accés i sistemes de gestión/administración interns 5 anys.

/* Estilos para menú plegable móvil Divi */ /* JS para menú plegable móvil Divi */