Arriben els premis Excel·lència 2022, com cada any volem premiar l’esforç que realitzen els fills i filles de les famílies d’AVAFAM per obtindre els millors resultats acadèmics, esportius i artístics.

Envia’ns el teu nom i cognoms, edat, un telèfon de contacte, nombre de soci d’AVAFAM i el teu Butlletí de notes finals (És necessari que les notes siguen numèriques per a poder obtindre la mitjana) , mèrits esportius acreditats o mèrits artístics acreditats al següent correu electrònic: comunicacion@avafam.org

Els tres millors expedients per categoria i seran premiats. Tots els participants que assistisquen a la gala d’entrega de premis, rebran un detall d’AVAFAM. (Cada candidat es pot presentar en les tres categories: acadèmica, artística i esportiva, de forma simultània si així ho desitja).

Participa fins al diumenge 31 de juliol de 2022 (Inclòs). Els expedients que entren fora d’este termini, no seran tinguts en compte.

En Setembre es publicaran els guanyadors de cada categoria i a Octubre esperem poder organitzar la Gala d’entrega de premis, a la que és necessari assistir per a poder arreplegar el premi, en cas contrari passarà al següent classificat.

Estos són els premis per a cada categoria (Acadèmica, esportiva i artística):

Primària:

  • Primer Premi: Targeta Regal per valor de 40€
  • Segon Premi: Targeta Regal per valor de 20€
  • Tercer Premi: Targeta Regal per valor de 10€

Secundària:

  • Primer Premi: Targeta Regal per valor de 40€
  • Segon Premi: Targeta Regal per valor de 20€
  • Tercer Premi: Targeta Regal per valor de 10€

Batxiller:

  • Primer Premi: Targeta Regal per valor de 40€
  • Segon Premi: Targeta Regal per valor de 20€
  • Tercer Premi:Tarjeta Regal per valor de 10€

*En cas d’empat entre dos o més candidats es requeriran els Butlletins de notes d’anys anteriors per a poder dirimir el guanyador de cada categoria.
**Es condició indispensable per a poder participar ser soci d’AVAFAM.
***Es condició indispensable per a obtindre el Premi, assistir a la Gala d’entrega de Premis que esperem celebrar en el mes d’Octubre (Més avant es publicarà el lloc i la data) .
****Las Matrícules d’Honor seran tingudes en compte.