Deducció fiscal per família nombrosa

Deducció específica per a famílies nombroses, que es pot aplicar a la Declaració de la Renda o rebre el seu abonament per endavant a raó de
100 euros mensuals. (model 143)

  • Deducció de 1.200 € per família nombrosa general
  • Deducció de 2.400 € per a les de categoria especial
  • Deducció de 1.200 € per a famílies amb fills amb discapacitat

Totes les deduccions són acumulables entre si en cas que es donin diversos supòsits. Per beneficiar-se’n és necessari estar en actiu a la Seguretat Social, encara que en el cas de ser família nombrosa, també s’aplica a desocupats que estiguin cobrant subsidi i pensionistes.
Tota la informació sobre els requisits i documentació a presentar la trobareu AQUÍ