Prestació per risc durant l’embaràs

La prestació econòmica tracta de cobrir la pèrdua d’ingressos que es produeix, quan la treballadora és declarada en situació de suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs, en els supòsits en què, canviant de lloc de treball o d’activitat per un altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no sigui tècnicament o objectivament possible o no pugui raonablement exigir-se per motius justificats.

El lloc on sol·licitar-la és a les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Consulta tots els centres on pots acudir a la Comunitat Valenciana.

/* Estilos para menú plegable móvil Divi */ /* JS para menú plegable móvil Divi */